Enkele praktische afspraken voor tijdens de vergadering (PIKASOL).

 
• P: Privacy: al wat verteld wordt is privé en wordt niet verder verteld.


• I: We praten in de Ik-vorm. Ik ben van mening, ik denk, ik heb meegemaakt,…


• K: Keuze. Je hebt steeds de keuze wat je vertelt. Of misschien luister je gewoon liever?


• A: Actief. Iedereen mag actief deelnemen, de ene is dit meer dan de andere. We geven elkaar wel de ruimte.


• S: Samen. We zijn samen, denken samen. Er is geen hiërarchie, alleen een gespreksleider.


• O: Open houding, open voor andere meningen, we stellen geen vragen aan anderen en gaan niet in debat!


• L: Luisteren is belangrijk. Als anderen praten luisteren wij. WIJ GEVEN GEEN ONGEVRAAGDE FEEDBACK