Kennis rond participatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang PDF
Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringskundigheid in de GGZ - samenvattende verslag PDF
Framing en reframing: op weg naar de destigmatisering van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit PDF
Herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid (Trimbos-instituut) WEB
Samen werken: wat is dat? PDF
De kracht van zelfhulp en zelfzorg PDF
Terminologie: cliëntervaringen, ervaringskennis, ervaringsinzet, ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk PDF
Zelfzorggids: alles wat je moet weten over de manisch-depressieve of bipolaire stoornis PDF
Laat je vrijwilligers opnieuw stralen WEB
Het Zelfhulp Netwerk WEB
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen WEB
Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs 2009 - 2015 PDF
De ziel van zelfhulp PDF
Impressies van een werkververblijf in de verslavingszorg in Denemarken PDF