De zesde staatshervorming

Reorganisatie eerstelijnszorg Vlaanderen (2015-2019) Visietekst over de hervorming van de structuren in de eerstelijnszorg.
Presentatie Jo Vandeurzen Herstelgericht werken in de verslavingszorg (10/2015).
Herstelgerichte zorg Visienota over een geïntegreerde en herstelgerichte zorg voor mensen met een verslavingsprobleem