De zesde staatshervorming

Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen; situering en veranderingstraject 2015-2019 PDF
Herstelgericht werken in de verslavingszorg (10/2015) PDF
Visienota: naar een geïntegreerde en herstelgerichte zorg voor mensen met een verslavingsprobleem PDF