Verslavingshulp eerstelijn


Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)

014 22 66 50

info@msockempen

Enkel voor drugs, langdurige begeleiding, gratis


Drughulp eerstelijn

014 21 08 08

verslavingeerstelijn@cawdekempen.be

Drugs en alcohol, gratis