Welkom op de website van de Verslavingskoepel Kempen vzw

Ons verhaal begint op 1 maart 2012. Enkele leden van een zelfhulpgroep voor personen met een verslaving zochten en vonden contact met professionele hulpverleners. Na onderzoek ontstond er een echt samenwerkingsconcept tussen ervaringsdragers in verslaving en professionele hulpverleners. Vandaag staan we nog een stap verder; we hebben een echte VZW opgericht om ons project nog verder te kunnen uitbreiden.

Hoe werken wij?

Verslavingskoepel Kempen VZW wil met een kern van professionele hulpverleners en een ruim netwerk van vrijwilligers een model uitbouwen waarbij geschakelde zorg centraal staat. Ervaringsdragers verslaving zijn hierin een belangrijke schakel. Zij zijn de brug tussen professionele hulpverleners en andere hulpverleners en zelfhulpgroepen.

Bij ons vind je een waaier aan contactmogelijkheden en contactpunten en een netwerk van professionele en ervaringsdeskundigen. Al de professionele hulpverleners en de ervaringsdragers verslaving werken samen met één doel; hulp bieden en zorg dragen voor. Er is respect voor elkaars deskundigheid, ervaringskennis of professionele kennis.

Door de krachten te bundelen kunnen we heel wat betekenen voor personen met een verslaving en hun omgeving. Iedereen met vragen gerelateerd aan een verslaving is welkom. Wij hopen dat op deze manier de weg naar herstel sneller gevonden kan worden.