Gedetineerden

Centraal aanmeldingspunt drugs gevangenis (CAP)
Centraal aanmeldingspunt drugs of kortweg CAP, die alle gedetineerden met een drugprobleem wilt ondersteunen in hun zoektocht naar drughulpverlening.
Drugsprogramma's voor gedetineerden
Preventie, schadebeperking, hulpverlening en veiligheid zijn de vier pijlers van de drugsprogramma’s die in de gevangenissen worden georganiseerd.
Therapeutische gemeenschap gevangenis
Een visietekst over het nut van een therapeutische gemeenschap in de gevangenis (De Kiem vzw).
De drugsbehandelingskamer
Document over een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van 1ste aanleg die de beklaagde de mogelijkheid geeft, onder toezicht, aan zijn (haar) drugprobleem te werken. Een voorstel om drugsverslaafden in de gevangenis te motiveren om mee te doen aan een programma dat het anti-sociaal gedrag en gedrag gelinkt aan drugsgebruik tracht te verminderen (De Kiem vzw).
Drugbehandelingstraject Brugge
Interview met iemand van de rechtbank van 1ste aanleg Brugge over hoe we de druggerelateerde criminaliteit beter kunnen aanpakken.