Werken van studenten

Langdurig herstel van ex-alcoholverslaafden in zelfhulpgroepen
Een kwalitatief onderzoek naar ondersteuningsbronnen en barrières.
Anonieme alcoholisten en spiritualiteit
Een ethische analyse van de visie en werking van AA Vlaanderen.